TRADICIONALNE OBRTI IZZIV ZA KULTURNI TURIZEM

Ta publikacija je bila sofinancirana s strani  Evropske unije. Za vsebino v njej  izključno odgovarja zavod  Muzeji Hrvatskog zagorja  in  pod nobenimi pogoji ne odraža stališč  Evropske unije.

O projektu

Projekt je sufinancirala Evropska Unija v okviru programa INTERREG III A v območju čezmejnega sodelovanja v okviru ukrepov, ki obsega skupni prostor kulture in turizma na temo uporabe tradicionalnih resursov za potrebe kulturnega turizma. Številne tradicionalne obrti, znanja in veščine bogate zgodovinske dediščine pospešeno izginjajo. Da bi jih rešili od pozabe, je zasnovan model, ki lahko predstavlja na rastočem trgu kulturnega turizma relevanten segment.

 

          

NOSILCI PROJEKTA

NOSILEC PROJEKTA S HRVAŠKE STRANI: Muzeji Hrvaškega Zagorja, Gornja Stubica - Muzej Staro selo, Kumrovec
NACIONALNI PARTNER: Krapinsko  zagorska županija, Krapina

NOSILCI PROJEKTA S SLOVENSKE STRANI: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj
SLOVENSKI PARTNERI:  Pokrajinski muzej Murska Sobota, Pokrajinski muzej Ptuj, Grad Ptuj

   
   
   
O projektu | Ciljevi | Nositelji | Aktivnosti | Zaključki konference | Kontakti | MHZ, Gornja Stubica | Znanstvenoraziskovalno središće Bistra Ptuj | 2007.

CRAFTATTRACT | TRADICIJSKI OBRTI | TRADICIONALNE OBRTI
English | Hrvatski | Slovenski