TRADICIONALNE OBRTI IZZIV ZA KULTURNI TURIZEM

Ta publikacija je bila sofinancirana s strani  Evropske unije. Za vsebino v njej  izključno odgovarja zavod  Muzeji Hrvatskog zagorja  in  pod nobenimi pogoji ne odraža stališč  Evropske unije.

Aktivnosti

STROKOVNA KONFERENCA

Strokovna konferenca na temo TRADICIONALNE OBRTI IZZIV ZA KULTURNI TURIZEM je bila organizirana 30. in 31. januarja 2008 v Donji Stubici. Na konferenci je sodelovalo več kot osemdeset strokovnjakov iz področij dediščine in kulturnega turizma in tradicionalnih obrti. Poleg nosilcev projekta in partnerjev so ključne teme podrobno obdelali povabljeni uvodničarji, medtem ko so v drugem delu konference o svojih pogledih na temo govorili številni udeleženci iz vseh krajev Hrvaške in Slovenije.


Drugi dan konference je bila organizirana okrogla miza na temo ter so bili sprejeti zaključki s srečanja. V popoldanskih urah je bil organiziran strokovni izlet za udeležence konference.

 

Referati so skupaj natisnjeni v zborniku del v treh jezikih: v slovenščini, hrvaščini in angleščini

Zaključki


CENTER ZA TRADICIONALNE OBRTI IN VEŠČINE

Otvoritev Centra za tradicionalne obrti in veščine
Dne 17.12.2007 je bil svečan odprt Center za tradicionalne obrti in veščine v Kumrovcu. Center je odprla županja Krapinsko-zagorske županije ga. Sonja Borovčak.

Delo Centra za tradicionalne obrti in veščine

Delo Centra  za tradicionalne obrti in veščine temelji na treh osnovnih funkcijah:
1. Terensko delo  - mišljeno je nadaljevanje sistematičnega zbiranja informacij in dokumentiranje gradiva o mojstrih tradicionalnih obrti in poznavalcih  tradicionalnih znanj in veščin na območju Hrvaškega Zagorja (Hrvaška) in v Prekmurju in Podravju (Slovenija)
2. INDOK center –  izdelava baze podatkov in dopolnjevanje le-te z novimi podatki, uporaba baze podatkov kot podlage za nadaljnje raziskave in analize zbranih podatkov
3.  Komunikacijska vloga – popularizacija tradicionalnih obrti, znanj in veščin skozi organizacijo delavnic za občane, vzpostaviti sodelovanje s šolami in drugimi izobraževalnimi institucijami, sodelovanje s turističnimi agencijami in tour operaterji pri zasnovi in izdelavi turističnih itinererijev, ki bi vključevali predložene lokalitete kot destinacije  

Baza podatkov

Ustvarjanje baze podatkov
V Centru je ustvarjena osnovna baza podatkov in program podpore, ki omogoča umreževanje podatkov s podatki, zbranimi za potrebe Muzeja.
Podatki prikazujejo stanje na območju Krapinsko-zagorske županije. Zbrani so med raziskovalnim delom na terenu. Informacije so dobljene preko strokovno zasnovanih  obrazcev - vprašalnikov o tradicionalnih obrteh, znanjih in veščinah in nosilcih teh znanj


TURISTIČNI PROGRAMI


Projekt vključuje vzpostavljanje  sodelovanja s turističnim sektorjem (občinskimi, mestnimi, županijskimi, nacionalnimi in internacionalnimi turističnimi agencijami, tour operaterji in drugimi institucijami, ki se ukvarjajo s kulturnim turizmom) in delo na ustvarjanju novih programov in ohranjanju obstoječih turističnih destinacij, ki vključujejo sodelovanje s poznavalci  tradicionalnih obrti, znanj in veščin.
Predložene so nove turistične rute pod naslednjimi nazivi:

  1. „Doživimo Hrvaško Zagorje“
  2. „Medenjaki, fućke in žvegle na dar“
  3. „Po lepem stubiškem kraju“
  4. „Suvenirji Zlatarja“
  5. „Izpijmo kapljico za Marijo Jurić Zagorko“
  6. „Po stezah starih lončarjev in usnjarjev“


KNJIGA MOJSTROV


Tiskanje brošure Knjiga mojstrov s popisom vseh nosilcev tradicionalnih veščin v čezmejnem območju.

Dne 28.4.2008 je bila v Pokrajinskem muzeju Ptuj v  Centru za tradicionalne obrti in veščine v Sloveniji predstavljena Knjiga mojstrov s popisom tradicionalnih obrtnikov in nosilcev veščin z območja Hrvaške in Slovenije ob prezentaciji nekih tradicionalnih obrti, znanj in veščin.RAZSTAVA


Razstava tradicionalnih spominkov, ki so jih izdelali mojstri, ki so sodelovali v projektu, je dokaz, kako lahko danes tradicionalni proizvodi najdejo novo mesto na trgu v sklopu turistične ponudbe. Lahko se uporabljajo kot suvenirji, lahko pa se uporabljajo tudi pri organizaciji dogodkov in opremljanju prostorov, da bi se ustvaril prijeten tradicionalen ambient.

Ormož
Dne 13.3.2008 je bila tih pred začetkom Jurjevskega sejma v Muzeju Ormož v Ormožu (Slovenija) v okviru projekta Craftattract odprta razstava pod nazivom: „Po poteh obrtnikov ob slovensko –  hrvaški meji “.
Beltinci
Dne 8.4. 2008 je bila istoimenska razstava odprta tudi v starem mestu Beltinci v bližini Murske Sobote (Slovenija).
Ptuj
Dne 23.4.2008 je bila odprta razstava „Po poteh obrtnikov ob slovensko – hrvaški meji “. Istočasno je bil organiziran sejem tradicionalnih obrti na Ptuju v prostoru Pokrajinskega muzeja Ptuj (Slovenija).
Gornja Stubica
Od 13.6.- 10.7. 2008 je bila v Gornji Stubici v Muzeju kmečkih uporov v okviru  XI. trienala zagorskega suvenirja v sklopu projekta CRAFTATTRACT   odprta razstava: „Tradicionalni predmeti kot suvenirji“
Kumrovec
Dne 12.7. bo v Muzeju „Staro selo“ v Kumrovcu odprta razstava, ki bo trajala vse do zaključka projekta 31.8.2008.

 

PROMOTIVNI NASTOPI NA SEJMU IN
PREDSTAVLJANJE PROJEKTA


Projekt vključuje vrsto marketinških aktivnosti, s katerimi se pozornost javnosti usmerja na možnosti, ki jih nudijo tradicionalne obrti za razvoj regije.

Predstavljanje projekta v Hrvaški gospodarski zbornici
Dne 28.2.2008 je bil v prostorih Hrvaške gospodarske zbornice v Zagrebu predstavljen projekt CRAFTATTRACT in njegovi cilji strokovnjakom, ki se ukvarjajo s  tradicionalno dediščino, turističnim ekspertom in širši javnosti.  

CROTOUR - sejem turizma,  Zagrebški velesejem
Med trajanjem turističnega sejma CROTOUR na Zagrebškem velesejmu v Zagrebu je MHZ - Center za tradicionalne obrti in veščine iz Kumrovca v času od 7. do 11. 5. 2008 predstavil projekt Craftattract: Tradicionalne obrti – nove atrakcije za kulturni turizem.

EDUKATIVNI PROGRAMI - DELAVNICE
Cilj edukativnih programov je ohranjanje obstoječih tradicionalnih obrti in veščin in spodbuditi interes mlajših generacij za tradicionalno obrtništvo. Vzpostavljeno je dobro profesionalno sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, še posebej pri organiziranju delavnic in strokovnih tečajev za osnovnošolsko in srednješolsko populacijo.DELAVNICE TRADICIONALNIH OBRTI IN VEŠČIN

Kovaška delavnica
Kumrovec, 3. – 7.12. 2007
V okviru projekta je organizirana kovaška delavnica, ki so jo obiskovali učenci Srednje šole Oroslavje iz Oroslavja.
Med trajanjem delavnice so se učenci pod strokovnim vodstvom mojstra prezentatorja Ivana Žegreca iz Bedekovčine, v katerega družini je kovaška obrt prisotna že štiri generacije,  seznanili s kovaškim orodjem, kovaškim mehom, kurjenjem kovaškega ognja, načinom kovanja.
Med trajanjem delavnice so izdelovali različno velike kovaške žeblje in kovane vrhove puščic. Svoje vtise in željo za nadaljnjim sodelovanjem z mojstrom kovačem so izrazili z besedami: „Želimo si, da bi šola tudi v bodoče tako sodelovala z mojstrom kovačem, da bi spoznali še več kovaških skrivnosti.


Delavnica -  izdelava tradicionalnega nakita iz krep papirja, slame in tkanin

Kumrovec, 15. – 20.12. 2007.
Čas pred božičem je bil pravi čas za organiziranje delavnice pod nazivom: Izdelava tradicionalnega nakita iz krep papirja, slame in tkanin. Nekoč so bili papir, slama, koruzno ličkanje in tkanine osnovni materiali, iz katerih se je v svaki zagorski hiši pred cerkvenimi prazniki izdeloval nakit- za okraševanje doma, smrekice, hišnega oltarja. Znanja in spretnosti, potrebni za izdelovanje tradicionalnega nakita v Hrvaškem Zagorju, so se obdržala do danes, za kar gre zahvala predvsem spretnim ženskim rokam, ki so ta znanja nasledile od starejših žensk in ga še danes prenašajo na mlajše generacije.
Obiskovalci te delavnice so bili učenci osnovnih šol Josip Broz iz Kumrovca in Donje Stubice ter učenci Srednje šole za oblačila, dizajn in grafiko iz Zaboka.
Obiskovalci delavnice so se naučili osnovne tehnike izdelave cvetja in novoletnih okraskov iz krep papirja ter izdelavo okrasnih lampijonov iz naravnih materialov, kot so slama ali pa rafija.Mizarska delavnica
Kumrovec, 18. – 22. 2. 2008.
Med trajanjem mizarske delavnice pod strokovnim vodstvom mojstra mizarja Rudolfa Žlendra so učenci Srednje šole Oroslavje iz Oroslavja sodelovali pri izdelovanju uporabnih predmetov iz lesa, na primer stolčkov, podstavkov – pladnjev, stolov brez naslonjala. Naučili so se osnov tradicionalnega spajanja obdelanih lesenih delov predmetov oz. tako imenovanega cinkanje, to je spajanja poševne in ravne površine. Poleg tega so izdelali tudi napravo, tako imenovano slugo za sezuvanje obutve, ki jo je bilo nekoč najti v vsaki zagorski hiši.


Lončarska delavnica
Kumrovec, 25. – 29.2. 2008
Lončarsko delavnico  za učence Srednje šole Bedekovčina, smer keramika, je vodil mojster lončar Tomo Kovačić iz Globočca pri Mariji Bistrici. Lončarska obrt se je v njegovi družini prenašala iz generacije v generacijo. Ko je obvladal znanje oblikovanja posod na nožnem lončarskem kolesu, je začel izdelovati tradicionalne oblike  uporabnih posod, ki jih še danes oblikuje. Svoje znanje želi prenesti na mlajše, zato je kot mojster – mentor udeležencem lončarske delavnice želel prenesti osnovna znanja o oblikovanju posode: od centriranja glinaste kepe na zgornji plošči lončarskega kolesa, okraševanja, pečenja v lončarski peči, glaziranja.

Krovska delavnica
Kumrovec, 3. – 7.3. 2008
Učenci Srednje šole Bedekovčina, smer – tesarji so želeli med trajanjem krovske delavnice od mojstra  Izidora Kuharja zvedeti čimveč o tem že kar malo zanemarjeni in pozabljeni obrti. Mojster jih je podučil, kako se prireja ržena slama za polaganje na streho objekta, kako in na kakšen način se obdelana slama – šop polaga na ostrešje in s čim in na kakšen način  se šopi pritrdijo za letvice in veje.SEMINAR ZA OBRTNIKE

V sklopu projekta je bil organiziran seminar za tradicionalne obrtnike in poznavalce veščin ob sodelovanju ekspertov za kulturni turizem.  Slovenski partnerji so organizirali seminar, na katerem so začrtane smernice za nadaljnji razvoj projekta v nekaj bistvenih točkah.
K
O projektu | Ciljevi | Nositelji | Aktivnosti | Zaključki konference | Kontakti | MHZ, Gornja Stubica | Znanstvenoraziskovalno središće Bistra Ptuj | 2007.

CRAFTATTRACT | TRADICIJSKI OBRTI | TRADICIONALNE OBRTI
English | Hrvatski | Slovenski