TRADICIONALNE OBRTI IZZIV ZA KULTURNI TURIZEM

Ta publikacija je bila sofinancirana s strani  Evropske unije. Za vsebino v njej  izključno odgovarja zavod  Muzeji Hrvatskog zagorja  in  pod nobenimi pogoji ne odraža stališč  Evropske unije.

Kontakti

SLOVENIJA

PROJEKTNI MANAGER
Aleš Gačnik
Znanstvenoraziskovalno središće Bistra Ptuj
Slovenski trg, 2250 Ptuj
Tel: +386 2 748 02 50
Fax: +386 2 748 02 60
e-mail: ales@bistra.si

ASISTENT
Marko Ćus
Znanstvenoraziskovalno sredi šće Bistra Ptuj
Slovenski trg, 2250 Ptuj
Tel: +386 2 748 02 50
Fax: +386 2 748 02 60
e-mail: bistra@bistra.si

SAVETNIK
Metka Fujs, muzejski savjetnik
POKRAJINSKI MUZEJ MORSKA SOBOTA
Trubarjev drevored 4
9000 Murska Sobota
Tel:00386 (0)2 527 17 06
Fax: 00386 (0)2 521 11 55
e-mail: metka.fujs@guest.arnes.si

Jelka Pšajd, viši kustos
POKRAJINSKI MUZEJ MORSKA SOBOTA
Trubarjev drevored 4
9000 Murska Sobota
Tel:00386 (0)2 527 17 06
Fax: 00386 (0)2 521 11 55
e-mail: jelka.psajd@guest.arnes.si

Aleš Arih                                 
POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ
Muzejski trg 1, 2250 Ptuj
muzej-ptuj.uprava@siol.net

 


HRVAŠKA


PROJEKTNI MANAGER
Goranka Horjan
MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
Samci 64, 49245 Gornja Stubica
Tel: ++ 385 (0)49 587 887
Fax: ++385 (0)49 587 885
e-mail: goranka.horjan@mhz.hr

Branka Šprem Lovrić
Muzeji Hrvatskog zagorja, MUZEJ "STARO SELO"
49295 Kumrovec
Tel ++385 (0)49 225 830
Fax:: ++385 (0)49 225 833
e-mail: mss@mhz.hr

Robert Glivar               
MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
Samci 64, 49245 Gornja Stubica
Tel: ++ 385 (0)49 587 899
Fax: ++385 (0)49 587 885
e-mail: robert.glivar@mhz.hr

Tihana Lovrić

ASISTENT - ETNOLOG:

Mladen Kuhar
Centar za tradicijske obrte i vještine
MUZEJ "STARO SELO"
49295 Kumrovec
Tel ++385 (0)49 225 830
Fax:: ++385 (0)49 225 833
e-mail: craftattract@mhz.hr

Ana Pavić
Krapinsko- zagorska županija
Magistratska 1
49000 Krapina
Tel.  ++385 (0)49 329-212
Fax.  ++385 (0)49 329211
e-mail: ana.pavic@kr-zag-zupanija.hr

K
O projektu | Ciljevi | Nositelji | Aktivnosti | Zaključki konference | Kontakti | MHZ, Gornja Stubica | Znanstvenoraziskovalno središće Bistra Ptuj | 2007.

CRAFTATTRACT | TRADICIJSKI OBRTI | TRADICIONALNE OBRTI
English | Hrvatski | Slovenski